Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами від 26.04.2005 № 3981
Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року N 3981 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 р. за N 565/10845 Із змінами і…
Закон України “Про електронну комерцію” від 23.03.2017
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЗАКОН Про електронну комерцію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 45, ст.410) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1977-VIII від 23.03.2017 - набирає чинності з 26.04.2017 р.) Цей Закон визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної…
Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЗАКОН Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 1, ст. 1) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 485-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104 N 3201-IV…
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 березня 2005 року N 2452 - ІV, від 3 березня 2005 року N 2454 - ІV, від…
Закон України “Про кооперацію”
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.35 ) (Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 16-рп/2004 ( v016p710-04 ) від 11.11.2004 ) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1448-VI (1448-17) від 04.06.2009) Цей Закон…